Покана за събрание на Обществения съвет

on .

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”   ГР.ПРОВАДИЯ

www.souprovadia.info  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ул.„Дунав” №72   тел.:0518/4-21-29, 0518/4-29-11

 

 

     

 

До ……………………..

Член на Обществен съвет

На СУ „ Димитър Благоев”

 

 

 

П О К А Н А

от

АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕРАСИМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА

СУ „ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”

 

 

Уважаеми/ Уважаема Господин/ Госпожо,

 

 

На 10.01.2019г. от 18:00 часа в стая № 204 на СУ „Димитър Благоев” ще се проведе заседание на Обществения съвет с дневен ред:

  1. Разглеждане изпълнението на бюджета на СУ „ Димитър Благоев” за 2018 година и даване на становище.
  2. Разглеждане предложението за план- приема на училището за 2019/2020г.

       3. Разни.

        

           

                                                                       С уважение:

                                                                             Анелия Герасимова

Коментари могат да публикуват само регистрирани потребители.