Аз и моят свят

Учениците от 1 клас през учебната 2019/20 г. изучават нов учебен предмет - Аз и моят свят. Основната цел е учениците от начален курс да се научат да играят заедно.Това е образователен модел за разширяване на опита на съвременните деца за утвърждаване на тяхната културна идентичност. За обучение в разбирателство чрез споделения опит на децата, интеркултурния диалог в класа и взаимното отстояване на правата.

  

Игра "Моята ръчичка".

Умения за екипна работа, сътрудничество и решаване на задачи за избиране правила на класа.

Сюжетно-ролева игра "Моят дом и моето семейство"

Изработване на свое родословно дърво. Актуализиране и систематизиране знанията за семейството, като се разбира значението му.

Учениците изработиха по схема родословно дърво. С помощта на играта "Какво мога да правя най- добре" научиха много за роднинските връзки, за семейството и за своите отговорности в него

Активизираща игра "Отгатни за кого става дума"

Формиране на представи за собственото "Аз". Колко всички си приличат и колко са различни.

Моят роден край - тема, по която учениците от 1 клас работиха в два поредни часа. Научиха много важни и интересни неща за град Провадия. Събраха материали и изработиха табло