Прием в 5 клас

Информация за прием 2018/2019:

За ученици от 4-а и 4-б клас на СУ "Димитър Благоев" родителите не подават заявление за записване в 5 клас на СУ "Д. Благоев".

За ученици от други училища приемът се осъществява съгласно утвърден от директора график.