Материална база

Училището разполага с:

  • Интерактивен център с три зали: две дигитални зали, които разполагат с големи тъч дисплеи, маси с тъч скрийн и хибридни лаптопи и 3D зала, която разполага с 3D проектор, 3D принтер, 3D камера. Така в този център учениците се обучават с иновативна технологична среда

  • Библиотека с богат фонд от художествена и научна литература и компютри с интернет връзка;

  • Четири компютърни кабинета, свързани в локална мрежа и с постоянен достъп до Интернет;

  • Специализирани кабинети по всички учебни предмети, оборудвани със съвременни дидактически и мултимедийни средства;

  • Оборудвани кабинети с интерактивни дъски;

 

  • Спортна база от два физкултурни салона, фитнес зала, площадки за волейбол, баскетбол и футбол, детска площадка;

  • Площадка по безопасност на движението;

 

  • Лекарски кабинет;

  • Ученически стол и бюфет.