График учебно време

График за учебната 2020/2021

 • Начало на уч. година: 15.09.2020 година.

Първи учебен срок:

 • 15.09.2020 г. - 29.01.2021 г. І – ХІІ клас / 18 седмици /

Втори учебен срок:

 • 04.02.2021 г – 31.05.2021 г. І – ІII клас /14 учебни седмици/
 • 04.02.2021 г – 14.06.2021 г. IV – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 04.02.2021 г – 30.06.2021 г. VII – XI клас /18 учебни седмици/
 • 04.02.2021 г – 14.05.2021 г. ХІІ клас /13 учебни седмици/

Ваканции:

 • Есенна - 30.10.2021 г. – 03.11.2021 г. 
 • Коледна - 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. 
 • Междусрочна - 30.01.2021 г. - 03.02.2021 г.
 • Пролетна (от 1 до 11 клас) - 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. 
 • Пролетна за 12 кл. - 08.04.2021 г. - 11.04.2021 г.

Неучебни дни:

 • 19.05.2021 г – ДЗИ по български език и литература
 • 21.05.2021 г – Втори ДЗИ
 • 25.05.2017 г – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост
 • 16.06.2021 г  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 18.06.2021 г – НВО по математика в края на VII и на Х клас