График учебно време

График за учебната 2022/2023

 • Начало на уч. година: 15.09.2022 година.

Първи учебен срок:

 • 15.09.2022 г. - 31.01.2023 г. І – ХІІ клас / 18 седмици /

Втори учебен срок:

 • 06.02.2023 г – 31.05.2023 г. І – ІII клас /14 учебни седмици/
 • 06.02.2023 г – 15.06.2023 г. IV – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 06.02.2023 г – 30.06.2023 г. VII – XI клас /18 учебни седмици/
 • 06.02.2023 г – 16.05.2023 г. ХІІ клас /13 учебни седмици/

Ваканции:

 • Есенна - 29.10.2022 г. – 01.11.2023 г. 
 • Коледна - 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. 
 • Междусрочна - 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г.
 • Пролетна (от 1 до 11 клас) - 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. 
 • Пролетна за 12 кл. - 12.04.2023 г. - 17.04.2023 г.

Неучебни дни:

 • 19.05.2023 г – ДЗИ по български език и литература
 • 23.05.2023 г – Втори ДЗИ
 • 25.05.2023 г – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост
 • 13.06.2023 г  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 16.06.2023 г – НВО по математика в края на VII и на Х клас