График учебно време

График за учебната 2019/2020

 • Начало на уч. година: 16.09.2019 година.

Първи учебен срок:

 • 16.09.2019 г. - 04.02.2020 г. І – ХІІ клас / 18 седмици /

Втори учебен срок:

 • 06.02.2020 г – 29.05.2020 г. І – ІII клас /14 учебни седмици/
 • 06.02.2020 г – 16.06.2020 г. IV – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 06.02.2020 г – 30.06.2020 г. VII – XI клас /18 учебни седмици/
 • 06.02.2020 г – 14.05.2020 г. ХІІ клас /13 учебни седмици/

Ваканции:

 • Есенна - 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. 
 • Коледна - 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. 
 • Междусрочна - 05.02.2020 г.
 • Пролетна (от 1 до 11 клас) - 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. 
 • Пролетна за 12 кл. - 16.04.2020 г. - 20.04.2020 г.

Неучебни дни:

 • 20.05.2020 г – ДЗИ по български език и литература
 • 22.05.2020 г – Втори ДЗИ
 • 25.05.2017 г – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост
 • 09.06.2020 г  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 11.06.2020 г – НВО по математика в края на VII и на Х клас