График учебно време

График за учебната 2018/2019

 • Начало на уч. година: 17.09.2018 година.

Първи учебен срок:

 • 17.09.2018 г. - 04.02.2019 г. І – ХІІ клас / 18 седмици /

Втори учебен срок:

 • 06.02.2019 г – 31.05.2019 г. І – ІV клас /14 учебни седмици/
 • 06.02.2019 г – 14.06.2019 г. V – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 06.02.2019 г – 28.06.2019 г. VII – XI клас /18 учебни седмици/
 • 06.02.2019 г – 15.05.2019 г. ХІІ клас /13 учебни седмици/

Ваканции:

 • Есенна - 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. 
 • Коледна - 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. 
 • Междусрочна - 05.02.2019 г.
 • Пролетна (от 1 до 11 клас) - 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. 
 • Пролетна за 12 кл. - 05.04.2019 г. - 07.04.2019 г.

Неучебни дни:

 • 21.05.2019 г – ДЗИ по български език и литература
 • 23.05.2019 г – Втори ДЗИ
 • 25.05.2017 г – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост