Иновативно училище

От учебната 2017/2018 година Средно училище "Димитър Благоев" е иновативно училище.

Започва да се изучава факултативно "Училищна медиация" от ученици от гимназиален етап.

През 2019/2020 иновацията се разширява и учениците от 1 клас започват да изучават учебния предмет "Аз и моят свят"