Училищна медиация

Въвеждане на нов учебен предмет "Училищна медиация".

Въвеждане на иновацията по отношение на съдържанието на учебния план в училище, за ученици от гимназиален етап: изучават се два часа седмично в часовете  по ФУЧ. Доказано е, че тези умения и знания способстват за развитието на личността.

Използва се нова, модерна, образователна среда – а именно с внедряването на основни медиаторски техники.

Екипът участва в обучение на тема "Медиатори". Обучението по "Училищна медиация" се извършва чрез иновативно съдържание – а именно, решаване на казуси, които подготвят учениците за справяне в конфликтна ситуация.

Игровият подход при решаването на казуси гарантира емоционалната устойчивост на децата, задържане на техния интерес в ролята на медиатори.

Образователната среда разполага с модерни средства за задържане вниманието, като: значки и сертификати за постижения.

Учениците могат да споделят своите постижения под форми на работни срещи с други ученици-медиатори, което ще допринесе за по-лесното популяризиране на училищните успехи.

Медиацията в образованието предполага съчетаването на комплексни и задълбочени знания и умения в няколко насоки - управлението на конфликти, умения за водене на преговори и задълбочено познаване на образованието като обществена сфера със специфичните особености при нейното функциониране.

Списък на учениците-медиатори >>>

Процедура по медиация >>>

Дейности и мероприятия

 

На 28.03.2019г. в СУ "Д.Благоев" беше извършен мониторинг от МОН за иновацията в училище-клуб "Училищна медиация" . Оценката, която получихме като иновативно училище е максимална.

 

 

На 23.04.2019 г. РУО Варна организира в хотел "Черно море" 

първия УЪРКШОП "Работилница за иновации" със съдействието на училища от областта. В него взеха участие учениците от нашето училище: Калоян Красимиров от IX клас, Борислава Златева от IX клас, Мартина Валентинова от IX клас и Весела Светлинова от X клас, които представиха иновацията "Училищна медиация".

 

Данина от 9-а кл. участва в обучение "Медиация в образованието" в гр. Варна към институт "Итера" и успешно издържа теоретичен и практически изпит

 

 

През месец октомври 2019 г. ученици от клуб "Училищна медиация" бяха гости на учениците от ПГИ - Сливен по Национална програма "Иновации в действие". Разгледаха училището, запознаха се с тяхната иновация, завързаха нови приятелства. По-късно през месеца нашето училище беше домакин отново по Национална програма "Иновации в действие" на две групи - ученици и учители - от ПГИ - Сливен и от ПГЗ - Търговище. Нашите ученици показаха на гостите училището ни, разказаха за нашите традиции и показаха нашата иновация - с презентация и симулирана ко-медиация. Разгледан беше и казус, в решаването на който се включиха и гостите