История

Written by Admin. Posted in Uncategorised

СОУ „Димитър Благоев” – наследник на Мъжката гимназия

През учебната 1946/47 година нарасналият брой на учениците в провадийското средно смесено училище „Цар Симеон” налага разделянето му. Образуват се две самостоятелни училища – Девическа гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” и Мъжка гимназия.

Мъжката гимназия е създадена с Постановление №133 на Министерския съвет от 1. 11. 1946 г. За директор е назначен Борислав Яров. По негово предложение гимназията получава името „Димитър Благоев”.

През месец ноември 1946 година тържествено е открита новата сграда на училището. Това е най-внушителната за това време сграда в града – четириетажна, с широки коридори, с 15 светли и просторни класни стаи. Началото е трудно – няма учебни пособия, училищният двор е малък и разграден, няма условия за спорт. Но новоназначеният директор Васил Василев, а по-късно и следващите директори на гимназията – Иван Буюклиев и Евгени Стоянов заедно с учителския колектив и учениците полагат много усилия, за да подредят своя нов дом, да създадат нормални условия за учебно-възпитателната работа. Закупуват се нови мебели и учебни пособия, като се използват фондове и средства, събрани от гражданите чрез томболни билети, вечеринки, концерти.

Второ единно училище

 През 1950 г се закрива Мъж- ката гимназия и на нейно място се слага началото на Второ единно средно смесено училище „Димитър Благоев” с директор Христо Йовчев. Учители и ученици работят съвместно за опазване и обогатяване на материалната база. За да запазят училището си чисто, учениците се движат из класните стаи по терлици. Идват и първите успехи на олимпиадите и първите награди за учителите. През 1951 година е изнесен първият концерт на училището, който се превръща в хубава традиция. С интерес се посрещат изявите на училищния хор, оперетките, класическите танци, драматизациите.

През 1954 година, по време на есенните бригади, част от учениците работят за прибиране на селскостопанската продукция на ТКЗС в с. Габърница. Ръководството на стопанството се отплаща с построяването на ученически стол.

През 1958 г. директор на училището става Йордан Костов. През 1964 година завършва строежът на западното крило на училищната сграда, което включва 15 класни стаи, физкултурен салон, ученически стол, работилници.

Политехническа гимназия

През 1964 година единното училище е разформировано и се превръща в Политехническа гимназия с 12 паралелки и директор Георги Цветков. Обзавеждат се модерни кабинети по физика, химия, биология, немски език.

През 1970 година директор става Марина Раднева, която ръководи училището в продължение на 23 години. Във връзка с проведен в училището двугодишен експеримент се създава единственият по рода си в страната кабинет по професионално ориентиране. Експериментът е успешен и програмата по професионално ориентиране се въвежда в цялата страна. През 1974 година е завършено строителството на спортната база в двора на училището. Въвежда се кабинетна система на обучение.

Единно средно политехническо училище

През 1976 година Политехническата гимназия прераства в Единно средно политехническо училище, а към него през 1980 година се присъединява началното училище „Митко Палаузов" и  започва обученито на ученици от І до ХІ клас.

През 1983  година се въвежда обучение до Х клас, което след това продължава в едногодишни или двугодишни УПК. През 1990 година отново се връща единадесеткласното обучение.

През този период наред с учебно-възпитателната дейност в училището започва усилена квалификационна дейност. Много учители успешно защитават клас-квалификация, участват в регионални, национални и международни прояви. В методическите обединения се изнасят открити уроци, семинари, дискусии. През този период извънкласната дейност се води в кръжоци, секции, школи, обединени в Клуб за научно и техническо творчество на младежта „Електрон", чиито участници печелят множество награди на състезания, олимпиади, изложби.

Признанието не закъснява и през 1987 година училището става окръжен първенец.

Средно общообразователно училище

През 1990 година Единното средно политехническо училище става Средно общообразователно училище.

През 1993 година за директор е избран Добрин Попов. През същата година започва прием в профилирани паралелки с четиригодишен срок на обучение. Създава се училищен съвет с участието на ученици, учители, родители и общественици. С негова помощ се обогатява материалната база - подменя се старата електрическа инсталация, увеличава се фондът на библиотеката, променя се интериорът на училището. Училището вече разполага с 20 класни стаи, 6 добре обзаведени кабинета и два физкултурни салона. Утвърждават се училищните символи и ритуали. Продължава квалификационната дейност на учителите.

През 1996 година тържествено се чества 50-годишният юбилей на училището. Учители и ученици участват в много прояви в чест на празника - спортни турнири, изложби, конференции, посветени на учебно-възпитателна проблематика, театрални постановки, срещи с бивши директори и учители. Кулминацията на тържествата са празникът в училището и юбилейният концерт.

През периода 1999-2002 год. с помощта училищното настоятелство са оборудвани два компютърни кабинета, компютъризират се библиотеката и администрацията на училището.

През 2005 година директор става Сия Васева. Продължава успешното представяне на ученици в конкурси, състезания, олимпиади. Учебната 2005/2006 година е посветена на 60-годишния юбилей на училището. С общите усилия на ученици, родители и учители е освежен неговият интериор. През празничния месец май се провеждат: литературни вечери, изложба на ученически рисунки, сбирка с експонати от живота на училището от създаването му до днес. Много емоции предизвиква състезанието за най-красив домашен любимец. Училището отваря врати за бивши свои директори, учители, съмишленици. Юбилеят завършва с празничен концерт пред много гости.

През 2007 година учениците изнасят фолклорен концерт в рамките на седмицата на гр.Провадия. Училището печели проект за екокабинет, оборудван със съвременна техника, аквариум, зоокът.

От 2010 г директор е Йордан Михалев. Продължава работата по проекти, с чиято помощ се осъвременяват учебните кабинети, озеленява се училищния двор, изграждат се спортни площадки и фитнес зала.

През 2011 г за първи път във Варненска област извън пределите на гр. Варна е осъществен прием на ученици в паралелка след 7-ми клас - хуманитарен профил с интензивно изучаване на английски език. През 2011 г се създава и учебна компания към училището по програмите на Junior Achievement. След нейния успех, през 2012 г прием след 7-ми клас с интензивно изучаване на английски език се осъществява освен в хуманитарен профил и в технологичен профил /предприемачество и бизнес/.

През 2013 г. на Национално състезание на Junior Achievement учебна компания "The Best Talents" при СОУ "Д. Благоев" е отличена като най-добра ученическа учебна компания в България. Тази победа изпраща екипа на Европейско състезание по предприемачество в Лондон, където нашите ученици представят България достойно.

През 2016 г. СОУ "Д. Благоев" отбелязва своя 70-годишен юбилей. Издаден е алманах с историята, спомените и постиженията на училището през годините. Юбилеят събира на вълнуваща среща бивши учители, директори, служители и ученици. Финалът на честването е впечатляващ и емоционален концерт.

Средно училище

През 2016 г. училището се преобразува в Средно училище. През 2017 г. училището спечелва конкурс на "Теленор"  - "Дигитална класна стая" - с проект за изграждане на интерактивен център за 3D и дигитални технологии. В центъра се разполагат голям тъч екран, маси с тъч скрийн, 3D проектор, 3D принтер, 3D камера и хибридни лаптопи.

 

Историята продължава...