People to people

 

Фейсбук страница на клуба >>>


През месец ноември 2014г. група ентусиазирани учители и ученици от СОУ "Димитър Благоев" регистрираха ученически клуб "People to people", част от международната организация "People to people International". Организацията е създадена в САЩ през 1957 г. от президента Айзенхауер като нерелигиозна, надпартийна, с идеална цел в полза на обществото. Седалището на PTPI е в Канзас Сити. Днес организацията има клонове в 135 страни в Америка, Европа, Азия, Африка. Целите на училищния клуб PTP са развитие на доброволчеството и благотворителната дейност. Членове на клуба са 19 ученици от VIII до XI клас. Те имат различни длъжности - президент, вицепрезидент, секретар, касиер.... Старши съветници на доброволците са г-жа Мелине Ханагян и г-жа Даниела Димитрова.
Програмата на клуба включва разнообразни дейности и инициативи.
На 11.12.2014 г. учениците проведоха своята първа инициатива - те представиха на Директора на училището г-н Йордан Михалев знамето и хартата на клуба, разказаха за дейността на PTPI и представиха програмата, по която ще работят през следващата една година. В лицето на г-н Михалев те намериха приятел и съмишленик, готов да ги подкрепя и съдейства в изпълнение на благородната им кауза.

През 2015/2016г. клубът проведе многобройни и разнообразни мероприятия.

Със средствата, събрани от благотворителния концерт "Да погледнем със сърцето си" участниците в клуба закупиха инхалатори за трите деца от гр. Провадия, болни от муковисцидоза, на стойност 1328 лв. За болните деца те закупиха и протеинови шейкове „Фрезубин” на стойност 1100 лв. Средствата бяха събрани чрез продажба на ръчно изработени от учениците предмети на проведените базари за Коледа и Свети Валентин. 

Клубът дари 400 лв. за лечението на Мая Николаева и 400 лв. за лечението на Христина Ралева.

По случай Деня на хората с увреждания беше изнесена празнична програма за настанените в Дома за възрастни хора с физически увреждания. За Коледа участниците в клуба посетиха настанените в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Съвместно с представители на Ученическия парламент изнесоха кратка програма и подариха коледни картички. За първи март подариха мартеници на възрастните хора, децата и младежите от тези две социални заведения. За Първа пролет – учениците от клуба подариха картички на настанените в Центъра деца. Заедно изработиха пролетна картина, която украсиха с много цветя и усмивки.
Във връзка със седмицата на книгата беше проведена акция за обогатяване на библиотеката.

Радостта в очите на хората, на които помагат участниците в клуба, ги мотивира да работят с още повече ентусиазъм и всеотдайност.


През 2016 г. местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съвместно с Община Провадия изработи и утвърди статут на Годишна награда "Направих добрина" с идеята в края на всяка календарна година да се удостояват с признание ученици от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата на територията на Община Провадия, направили добро. Клуб "People to People" при СУ "Д. Благоев" получи Специалната награда за мисия и целенасочен принос към добротворството.

През 2016/2017 учебна година клуб "People to People" организира коледни базари на предмети, изработени от членовете на клуба с цел набиране на средства – в различни институции в гр. Варна, гр. Провадия, в училище. Средствата в размер на 800 лв. дарени за лечението на Х.Р., учител в СУ "Д.Благоев".

Участниците в клуба посетиха децата в Центъра за настаняване от семеен тип за Коледа и изнесоха програма, организираха игри, подариха коледни картички. За празниците посетиха и пенсионерите от Дома за стари хора.
Други благотворителни дейности и събрани дарения от клуба са: дарение от 200 лв. за операция на Ф.Ш., дете от втори клас от СУ "Д.Благоев"; организиране и провеждане на съвместен благотворителен базар "Заедно за Ния Светославова" с Учебна компания "Powerful energy" с предмети, изработени от членовете на двата клуба – събрана сума 1435.20 лв., дарени за лечение; дарение от 200 лв. на Г.А., служител в СУ "Д. Благоев" за лечение на заболяване.

Във връзка със Световния ден на книгата учениците четоха приказки на децата от подготвителна група в училище. А за деня на толерантността раздадоха изработени от членовете на клуба знаменца с правилата на толерантността на всички ученици и учители в училище, представиха презентация и рисуваха с длани Дървото на толерантността.

Клубът взе участие с изложба-базар във фотоизложбата "Благотворителността през обектива".

    

За втора поредна година клуб PTPI получи номинация в годишната награда на Община Провадия "Направих добрина". Клубът получи специална награда за мисия и целенасочен принос към добротворството за поредица проведени доброволчески и благотворителни акции. Общата сума, предоставена на нуждаещите се възлиза на 2635 лв.

 

Повече за дейностите на клуба можете да научите от тяхната фейсбук страницата >>>