Съобщения за родителите

 

3.10.2019 г.

На 9.10.2019 г. (сряда) от 18 ч. ще се проведе родителска среща за родителите на всички ученици от 1 до 12 клас в класните стаи на класовете

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11.09.2019 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
на основание чл.208, ал.3 от ЗПУО от учебната 2019/2020 година училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез Електронен дневник. С мобилното приложение на Shkolo.bg в реално време всеки учител вписва оценки, отсъствия и отзиви за поведението на учениците, а информацията ще достига веднага до вас. В тази връзка ОТПАДА необходимостта от закупуване на ученически книжки - БЕЛЕЖНИЦИ.
Съгласно чл.172, ал.1, т.7 от Закона за предучилищно и училищното образование необходимостта от ученическа ЛИЧНА КАРТА ОСТАВА, защото това е документ за легитимация на ученика.
Уважаеми родители, само чрез добра комуникация можем да се справим с предизвикателствата в училищното ежедневие. Вие сте важна част от училищната ни общност и колективът на СУ„Димитър Благоев” разчита на вашата подкрепа.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5.09.2019 г.

На 12.09.2019 г. (четвъртък) от 18 ч. ще се проведе родителска среща за родителите на бъдещите осмокласници в стая 106.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5.09.2019 г.

На 12.09.2019 г. (четвъртък) от 18 ч. ще се проведе родителска среща за родителите на бъдещите петокласници, както следва: 5-а клас в стая 002, 5-б клас в стая 201.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03.09.2019 г.

На 9.09.2019 г. (понеделник) от 18 ч. ще се проведе родителска среща за родителите на бъдещите първокласници, както следва: 1-а клас в стая 209, 1-б клас в стая 210.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2017 г.

Заявление до директора на СУ "Д. Благоев" за отсъствия можете да изтеглите и принтирате ОТТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2016 г.

Указание от МОН за издаване на медицински бележки за извиняване на отсъствия

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2016 г.

Заповед относно създаване на Обществен съвет към училището

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2016 г.

На 28.10.2016 г. ще се проведе традиционното факелно шествие по повод Деня на будителите. Шествието ще тръгне от двора на училището в 18.20 и ще продължи от 18.30 в тържество на Градския площад. Заповядайте!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

7.10.2016 г.

Родителски срещи:

  • За гимназиален етап /8 - 12 кл./ - на 11.10.2016 г. от 18.30 ч. в класните стаи на класовете;
  • За прогимназиален етап /5 - 8 кл./ - на 12.10.2016 г. от 18.30 ч. в класните стаи на класовете.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2014 г.

На 17.12.2014 г. от 18 ч. ще се проведе Общо събрание на училищното настоятелство. Поканват се да присъстват всички стари и нови негови членове