Съобщения за родителите

 2.05.2017 г.

 Родителска среща за бъдещите първокласници

-----------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2017 г.

Заявление до директора на СУ "Д. Благоев" за отсъствия можете да изтеглите и принтирате ОТТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2016 г.

Указание от МОН за издаване на медицински бележки за извиняване на отсъствия

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2016 г.

Заповед относно създаване на Обществен съвет към училището

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2016 г.

На 28.10.2016 г. ще се проведе традиционното факелно шествие по повод Деня на будителите. Шествието ще тръгне от двора на училището в 18.20 и ще продължи от 18.30 в тържество на Градския площад. Заповядайте!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

7.10.2016 г.

Родителски срещи:

  • За гимназиален етап /8 - 12 кл./ - на 11.10.2016 г. от 18.30 ч. в класните стаи на класовете;
  • За прогимназиален етап /5 - 8 кл./ - на 12.10.2016 г. от 18.30 ч. в класните стаи на класовете.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2014 г.

На 17.12.2014 г. от 18 ч. ще се проведе Общо събрание на училищното настоятелство. Поканват се да присъстват всички стари и нови негови членове

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2014 г.

Уважаеми родители, оттук можете да изтеглите бланка за уведомително писмо до класния ръководител за отсъствия до 3 дни по семейни причини

Бланка за уведомително писмо

-----------------------------------------------------------------------------------------------